ПРОГРАМА

«Десять кроків для збереження історичної пам’яті»

1. Встановити тісні зв’язки із зарубіжними та українськими об’єднаннями товариств депортованих українців з метою обміну досвідом роботи та об’єднання зусиль щодо прийняття Верховною Радою України Закону, в якому буде дана політико-правова оцінка виселенню українців з їх етнічних земель.

2. Створити документальний фільм «В жорнах історії» з використанням архівних відеоматеріалів, спогадів та інтерв’ю членів товариства.

3. Підготувати клопотання до:

Міністерства освіти та науки України, Українського Національного Комітету істориків про внесення до шкільних та вузівських підручників необхідної інформації про примусове переселення півмільйона етнічних українців із території Польщі з метою об’єктивного висвітлення в новітній історії України;

Міністерства культури та мистецтв України про створення в Музеї народної архітектури та побуту України експозиції «Житло та побут етнічних українців депортованих з території Польщі».

4. Підготувати разом з Київською міською організацією товариства «Меморіал» клопотання до Київської міськдержадміністрації щодо встановлення на території міста Києва пам’ятника жертвам злодіянь і терору комуністичного режиму і польських шовіністів на Холмщині, Підляшші, Надсянні та Лемківщині.

5. Організовувати поїздки членів товариства та їх нащадків для відвідання колишніх місць проживання у Польщі, вшанування пам’яті жертв виселення у місцях їх масових поховань на території Республіки Польща та участі у храмових святах.

6. Зібрати від кожного бажаючого члена товариства спогади та необхідні документальні підтвердження і докази своїх прав на залишене в Польщі майно та видати спогади депортованих.

7. Створити веб-сайт товариства, забезпечити щомісячний випуск на сайті інформаційного бюлетеня з метою ознайомлення всіх членів товариства з ходом виконання даної Програми та досвідом роботи українських та зарубіжних об’єднань депортованих українців.

8. Налагодити збір добровільних пожертвувань від всіх членів товариства та залучення спонсорської допомоги з метою фінансування діяльності товариства, зокрема активно використовувати виробничі та фінансові можливості нащадків — членів товариства.

9. З метою забезпечення спадковості створити при товаристві молодіжну секцію із залученням до її роботи нащадків членів товариства.

10. Започаткувати бібліотеку товариства та поповнювати її новими виданнями про депортацію українців, регулярно проводити огляд літератури на Правлінні та зборах товариства.

березень,

2005 рік