РОЗПОДІЛ

обов’язків між членами Правління «Київського товариства депортованих українців «Холмщина» імені Михайла Грушевського

на 2017-2019 рр.

1. Романюк
    Степан
    Васильович

Голова Правління. Відповідає за загальне керівництво товариством, додержання статутних норм, зв’язки з українськими та зарубіжними об’єднаннями депортованих українців. Без довіреності діє від імені товариства, представляє його інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях. Головує на загальних зборах та засіданнях Правління, підписує їх протоколи, укладає від імені товариства договори, відкриває рахунки в банківських установах, видає довіреності.
Тел.: (044) 483-23-74, (050) 357-82-63

2. Босаковський
    Ілля
    Лаврентійович

Заступник голови Правління з фінансової діяльності. Відповідає за фінансову роботу в товаристві, збір добровільних внесків та пожертвувань членів товариства, оформлення шенгенських віз для поїздки членів товариства в Польщу.
Тел.: (044) 403-46-19, (099) 638-84-96

3. Павловський
    Анатолій
    Володимирович

Заступник голови Правління з інформаційної та культурно-масової роботи. Відповідає за адміністрування та інформаційне наповнення веб-сайту товариства, проведення товариством просвітницької роботи із залученням засобів масової інформації, організацію вечорів пам’яті, мітингів-реквіємів, пам’ятних академій, круглих столів та культурно-масових заходів.
Тел.: (050) 334-76-63

4. Мартинюк
    Ірина
    Василівна

Член Правління. Відповідальний секретар та бухгалтер. Відповідає за організаційну роботу в товаристві, ведення протоколів загальних зборів та засідань Правління, оперативного та бухгалтерського обліку і звітності, організацію поздоровлення членів товариства з днями народження, вшанування ювілярів-достойників, внесення змін у список членів товариства, список членів товариства, які відійшли у вічність.
Тел.: (067) 937-02-55

5. Баран
    Євген
    Євгенович

Член Правління. Відповідає за підтримку здоров’я і активного довголіття депортованих ветеранів війни, організацію профілактики та лікування захворювань членів товариства, надання консультативної та медичної допомоги.
Тел.: (067) 408-22-66

6. Гожа
    Ангеліна
    Леонтіївна

Член Правління. Відповідає за залучення коштів із міського та державного бюджетів, спонсорських та благодійних пожертвувань для виконання статутних завдань, фінансування проектів та заходів товариства.
Тел.: (044) 275-68-23, (050) 591-00-30

7. Іванчук
    Леонід
    Леонідович

Член Правління. Відповідає за організацію поїздок членів товариства на Холмщину з метою відвідання місць свого походження, могил рідних, участі у храмових святах, впорядкування та облаштування місць поховань, увічнення пам’яті українців, жертв політичних репресій.
Тел.: (097) 349-14-48